Yếu tố của một hệ thống quản lý sự cố hiệu quả?

Hệ thống quản lý Một hệ thống quản lý sự cố hiệu quả có thể giúp Doanh nghiệp quản lý rủi ro và tối đa hóa giá trị của các thiết bị an ninh hiện tại cần phải đảm bảo các yếu tố sau: + Củng cố đầu vào đồng nhất + Xác định sự cố + Ưu tiên các sự cố dựa trên những tác động [...]

Read more

10 Thách thức mà tổ chức phải đối mặt trong quá trình Ứng cứu sự cố

nguy-co-an-ninh-mang
Để chuẩn bị một bản kế hoạch ứng cứu sự cố hoàn chỉnh, tổ chức phải xem xét những nguy cơ an ninh, các vấn đề và khó khăn có [...]

Lỗ hổng trong Windows Assistance cho phép Hacker ăn cắp dữ liệu từ xa

lo-hong-trong-Windows-Remote-Assistance
Bạn luôn được cảnh báo rằng “không nên chia sẻ quyền truy cập máy tính từ xa với những người không đáng tin cậy vì bất kỳ một lý [...]

5 Bước thiết kế một bản kế hoạch Ứng cứu sự cố hoàn chỉnh

dao-tao
Ước tính các thiệt hại bắt nguồn từ tội phạm mạng trên toàn cầu sẽ vượt quá 6 nghìn tỷ đô / năm vào năm 2021. Cho dù tổ chức của [...]

Cách bảo vệ tài khoản khi dùng ứng dụng Web

bảo mật tài khoản
Hàng ngàn ứng dụng Web ngày nay đã ra đời phục vụ mọi hoạt động sống của con người. Với sự tiện lợi mà vô vàn các ứng dụng Web [...]

Tổng quan về Ứng cứu sự cố – Incident Response

incident-response-plan
Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đẩy mạnh hoạt động ứng cứu sự cố trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt giai [...]

Tại sao cần phải quản lý an ninh mạng trong mỗi doanh nghiệp

an ninh thông tin Doanh nghiệp
Với hệ thống mở ngày nay của các thiệt bị số, việc liên lạc và trao đổi thông diễn ra một cách thường xuyên và liên tục. Vai trò [...]

Những lưu ý trong bảo mật ứng dụng web

lưu ý
Để đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng web, tiêu chuẩn OWASP đã được xây dựng nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến ứng [...]

Top 10 Lỗ hổng trong Ứng dụng Web thường gặp nhất

10-lo-hong-thuong-gap-trong-ung-dung-web-nhat
“90% lỗ hổng bảo mật bắt nguồn từ ứng dụng web, 90% nhà quản trị chưa có cái nhìn tổng quan về bảo mật WebApp”. Đây là lý do dẫn [...]

Update Samba ngay để vô hiệu hóa tính năng thay đổi Mật khẩu từ tấn công từ chối dịch vụ DoS

samba
Các nhà bảo trì Samba vừa cho ra mắt phiên bản mới có thể vá hai lỗ hổng quan trọng cho phép những kẻ tấn công từ xa không có đặc [...]

Những lưu ý trong đánh giá an ninh cho Ứng dụng Web

bao-mat-cho-ung-dung-web
Đánh giá an ninh cho ứng dụng web là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo ứng dụng Web được bảo mật trước khi công bố chính thức trên [...]