Loại phần mềm độc hại có thể ăn cắp tài khoản Twitter và Facebook của bạn

Một biến thể của Zeus trojan không giống như là địa chỉ ngân hàng của bạn. Biến thể này cũng muốn đăng nhập các tài khoản mạng xã hội của bạn. =>> Nhất định phải đọc !!! Case Study: Phân tích mã độc Ransomeware mới nhất 2017 Một dòng phần mềm độc hại dựa trên biến […]

Lỗ hổng quan trọng (CVSS Score 10) Cho phép Hacker tấn công hệ thống quản lý nhận dạng

Một lỗ hổng rất quan trọng đã được phát hiện trong hệ thống quản lý nhận dạng doanh nghiệp của Oracle có thể dễ dàng bị khai thác bởi những kẻ tấn công không xác thực từ xa, khi đã khai thác lỗ hổng các hacker có thể kiểm soát hoàn toàn các hệ thống […]