Có nên học an toàn thông tin hay không?

Có nên học an toàn thông tin hay không là câu hỏi rất dễ hiểu với những bạn chuẩn bị bước vào đại học. Bởi thực tế, phần lớn việc học ngành gì và trường gì phần lớn chịu ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè, và những người xung quanh. Một số bạn lựa […]

Cập nhật danh sách thiết bị chịu ảnh hưởng bởi lỗ hổng mạng Wi-Fi

Một lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng Wi-Fi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều thiết bị trong đó phải kể đến các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại lẫn các thiết bị IoT. Dưới đây là danh sách các thiết bị chịu ảnh hưởng và đã được SecurityBox tổng hợp lại […]