Mục lục bài viết || Contents of the article

  Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã chính thức phát hành các key giải mã đối với mã độc tống tiền Gandcrab Ransomware phiên bản 4, 5, 5.0.4, 5.1 và 5.2. Như vậy thông qua việc sử dụng các key này, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có thể tạo và phát hành bộ giải mã GandCrab của riêng mình.

  GandCrab ngừng hoạt động
  Sau gần một năm rưỡi “làm mưa làm gió”, ngày 1 tháng 6 năm 2019 vừa qua, những kẻ đứng đằng sau GandCrab ransomware tuyên bố cho mã độc này ngừng hoạt động và đồng thời thôi thúc các “chi nhánh” độc hại của mình ngừng phân phối mã độc tống tiền này.

  Tuy nhiên chúng cũng đã kịp thời thu về tổng cộng hơn 2 tỷ đô la từ mã độc này. Số tiền khổng lồ trên chủ yếu được thu về thông qua các khoản thanh toán tiền chuộc của nạn nhân, trong đó, trung bình mỗi tuần GandCrab đem về hơn 2.5 triệu đô la. Cụ thể hơn, 150 triệu đô la trong số đó đã được quy thành tiền mặt và “rửa” thành công thông qua hoạt động đầu tư vào các dự án, thực thể kinh doanh hợp pháp.

  2 tuần sau ngày GandCrab tuyên bố ngừng hoạt động, các công ty bảo mật NoMoreRansom và Bitdefender đã hợp tác cùng với Europol, FBI, cũng như nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác nhằm nghiên cứu và phát hành một bộ giải mã dành riêng cho các tệp người dùng bị mã hóa bởi những phiên bản GandCrab 1, 4 và từ 5 đến 5.2.

  Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đe dọa người dùng Macbook

  Mặc dù Bitdefender không nói rõ về việc họ đã dành được quyền truy cập vào các key này như thế nào, tuy nhiên giới quan sát cho rằng nhiều khả năng tổ chức bảo mật này đã nắm trong tay quyền truy cập vào các máy chủ chỉ huy và kiểm soát (C2 server) của GandCrab để tải xuống các key.

  Key của FBI cho phép bất cứ ai cũng có thể tự tạo ra một bộ giải mã GandCrab
  Trong “FBI Flash Alert” mới được công bố cách đây ít hôm, 3 key giải mã chính cho mã độc tống tiền GandCrab đã được tung ra cho các thành viên thuộc chương trình InfraGard của FBI. Các thông báo được FBI phát hành thông qua InfraGard, phân loại bằng giao thức Traffic Light Protocol (giao thức “đèn tín hiệu giao thông”, quy định cách thức chia sẻ thông tin). Thông báo này có tiêu đề: “Master Decryption Keys for GandCrab, versions 4 through 5.2″ (tạm dịch: Các khóa giải mã chính cho GandCrab, phiên bản 4 đến 5.2), đã được phát hành dưới dạng thông báo TLP: White, có nghĩa là thông tin có thể được tiết lộ công khai, không giới hạn.

  Các key giải mã chính của GandCrab
  Dưới đây là các key giải mã chính cho phiên bản GandCrab 4, 5, 5.0.4, 5.1 và 5.2.

  Để sử dụng key giải mã đúng cách, bạn sẽ cần phải tự làm quen cũng như tìm hiểu các phương thức mã hóa được sử dụng bởi những phiên bản khác nhau của GandCrab.

  Key giải mã cho phên bản GandCrab 4 và 5

  BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQCPuVnJ9eIt7iW/ocAMfJrrTaSnrcIfGmFHmkciEOpvDXFx+KSjXOwgWWVPn8Cs/1RoQYLESNw2rLGjAxxg42/GTC8QTYU8n50I3JokQVIWjrhEoL5czMBkMJTo/MQjO9u6F/OKShMBz5tQim1oLq8UFu3YcuGZpvdr3gfVWhQj1Yt7NceDPpr2cBZvP6nxEi9b2V8PLp1q8CfUdYUHabTkrO9A7mkszHFTqtzp7pwUmO4KvHGJU8nWkjqbmyy/Pgdt6w1xrLy8oacfrVxA2nTamY1l+HQSNv/g17sgjJs9w624rFaxGPuystJHddPMzKGx4tv4KR2RvNGV2wxm4OGhL1XfrBAyeAJa6mU/TtLPV1nxRB/66g7QA8i0m5YZd49RqhBhEG0Wx1g1iMWlBsnk4fiR593JSYJQc+/hcs8bQYO66eXL62vz00zdcGBjGJJQsEikQrgAigApinO588NuwPNuOyejomwJYPHlgqKh2qfgTYHVpXNV4XN7eW8ZReShieGyX5yJYBolkJ3Za9oAravyjvOS+dklwwZcENV1SEW6T2sI9PKe7sOzfCLR62gDHEWjAcsUVCacId4JEegVK9H6pbRjTQ8V5ecUHl/RqoTZ1eLeH55tdLEbCWk1K7RQZCwpmlKvSWd+jfIW5pa9qjBISXGyghyDiZdwaTWMtdkXqA/zhTd9/1hrmA5NKx0URx1gqJPySnIAPXoSzNdpjfCacLBTbkhn0pbcXPdhpT5lqWikImK6vgRNewf9Idkoe6vTL/YzmaYOe43WvXyyajMr4JUzxXR2t0QnWQVPOyQrgYwas/PLs1vdSmsZkhD+6Ni33wnbSJrk+hwmShUogcpvyiOLBb+jFYQFwlQbD1fxLgAmJu7Y1oWEUXf//ZLB0u2JA+H6hMBwAFs1i/4VA1OBNogFft7S3Iy6S1Gva7+2Ft+VjAsugcuZLcd+Fj1Y+9ff3Zx24Vbwo+g6Ngxv2iYUTm8Ek+LXuyXn1RQcbEckI/lkNUmBT1YkTcUcpoPozbWpvVbwv17oSnuckVSZLDJHpNbsNHvEEfVhlg7BjqH15+qUWttOX2uYJyN2aOwgFt5072KsW0ZHMh0pwewPW1bNdAdrDmGSu89KxB+Hbj2IFEAWIjrnHTFhE62lHpyb/6TfIzv1eFfZUEYkwznkBqcASHHuoO7y/oERyRbmHcFg1bs1HlyRRIiwY5RC7aN7b3ZnRr7AdbjZN0jFaJTZpNC28uDH2II1TlQ8fn7YlYQbS1a2Bvbz0FBb53nrUtrazZZHxE7M3DamtqTIWezL5X4YVcpP5M6NJ3lr3QzNgJgmbciuo0BmCSg6WK7vJo6XHHneoNahSIPiUB27NJa11IRrSSiK08dinkp4+HBu+5H/wmJfbwcfXGA9rudEivLCZcGKcx/FUwY+5nE6TqYPYw48YPVxc81r5td44AoEBhMc5SBHrIpyQpQb2T5jE+jLeClcMec53+6voaVTtT33TrLxBKAF+gP7EIBgzAeaGw2Jpm1R4w/ivtbe0zopLgA=

  Key giải mã cho phên bản GandCrab 5.0.4 – 5.1

  BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQCPuVnJ9eIt7iW/ocAMfJrrTaSnrcIfGmFHmkciEOpvDXFx+KSjXOwgWWVPn8Cs/1RoQYLESNw2rLGjAxxg42/GTC8QTYU8n50I3JokQVIWjrhEoL5czMBkMJTo/MQjO9u6F/OKShMBz5tQim1oLq8UFu3YcuGZpvdr3gfVWhQj1Yt7NceDPpr2cBZvP6nxEi9b2V8PLp1q8CfUdYUHabTkrO9A7mkszHFTqtzp7pwUmO4KvHGJU8nWkjqbmyy/Pgdt6w1xrLy8oacfrVxA2nTamY1l+HQSNv/g17sgjJs9w624rFaxGPuystJHddPMzKGx4tv4KR2RvNGV2wxm4OGhL1XfrBAyeAJa6mU/TtLPV1nxRB/66g7QA8i0m5YZd49RqhBhEG0Wx1g1iMWlBsnk4fiR593JSYJQc+/hcs8bQYO66eXL62vz00zdcGBjGJJQsEikQrgAigApinO588NuwPNuOyejomwJYPHlgqKh2qfgTYHVpXNV4XN7eW8ZReShieGyX5yJYBolkJ3Za9oAravyjvOS+dklwwZcENV1SEW6T2sI9PKe7sOzfCLR62gDHEWjAcsUVCacId4JEegVK9H6pbRjTQ8V5ecUHl/RqoTZ1eLeH55tdLEbCWk1K7RQZCwpmlKvSWd+jfIW5pa9qjBISXGyghyDiZdwaTWMtdkXqA/zhTd9/1hrmA5NKx0URx1gqJPySnIAPXoSzNdpjfCacLBTbkhn0pbcXPdhpT5lqWikImK6vgRNewf9Idkoe6vTL/YzmaYOe43WvXyyajMr4JUzxXR2t0QnWQVPOyQrgYwas/PLs1vdSmsZkhD+6Ni33wnbSJrk+hwmShUogcpvyiOLBb+jFYQFwlQbD1fxLgAmJu7Y1oWEUXf//ZLB0u2JA+H6hMBwAFs1i/4VA1OBNogFft7S3Iy6S1Gva7+2Ft+VjAsugcuZLcd+Fj1Y+9ff3Zx24Vbwo+g6Ngxv2iYUTm8Ek+LXuyXn1RQcbEckI/lkNUmBT1YkTcUcpoPozbWpvVbwv17oSnuckVSZLDJHpNbsNHvEEfVhlg7BjqH15+qUWttOX2uYJyN2aOwgFt5072KsW0ZHMh0pwewPW1bNdAdrDmGSu89KxB+Hbj2IFEAWIjrnHTFhE62lHpyb/6TfIzv1eFfZUEYkwznkBqcASHHuoO7y/oERyRbmHcFg1bs1HlyRRIiwY5RC7aN7b3ZnRr7AdbjZN0jFaJTZpNC28uDH2II1TlQ8fn7YlYQbS1a2Bvbz0FBb53nrUtrazZZHxE7M3DamtqTIWezL5X4YVcpP5M6NJ3lr3QzNgJgmbciuo0BmCSg6WK7vJo6XHHneoNahSIPiUB27NJa11IRrSSiK08dinkp4+HBu+5H/wmJfbwcfXGA9rudEivLCZcGKcx/FUwY+5nE6TqYPYw48YPVxc81r5td44AoEBhMc5SBHrIpyQpQb2T5jE+jLeClcMec53+6voaVTtT33TrLxBKAF+gP7EIBgzAeaGw2Jpm1R4w/ivtbe0zopLgA=

  Key giải mã cho phên bản GandCrab 5.2

  BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQBtwvOCqX7rw/P9P/NqSFQEe621TAAfjoG2UUw6dgLDRWo66kSsANjkrb5Cxdy2zW9f3+vu0TusoqUfwd6My8wJ0IEd0PpJ0V1IsHE504+zpG3oL8gMS7TPr3QvTMLMdMTKH/8f2LDCjfDfak/Zzz/tzm80KJ2eOQ1jTx+0Bn+j+Y0L0KzoiVJ2KpFbC5Gy2bkjYPLqkZ6Tx4NN7y6ekWkcLTMtyTgIqIchiJB4A+7xEtIkl80x5SyE4HTsyG/H9jIKQuYnUetZREYIagscrJtfYLjeiZCzwdlqb0KjA7Vi9BY5jci5bEjrGKBOeVBeL1atKOqFldgB7Wxs4SkGw4Lb0xCs0WVMJJBWFJYlMNqSbATwmKdrYhpm4IPAISa3EhfKQjHB9vNKRyPm+9zCmw/Nz1gDBlYxGeR9Gwvd/ZnzVa7OKSaoOdTOuPEQkYTFPJ2L5s2Qv7UyK3OzS5Va3er+20DB2NWm/FeVzXLwdhwEI8rM+rqlummMBWUJwPN1QP2/14ZRjaKFZFPByYhDVlSVDRSReXZ0xhjz9ZgWGNJCA94N8lVbUbZ2NHTr7xGY9movIl1+zdfFXvTv+Km72m+xkHSHe/IRr2DrLMRGtTDjwrtaFwdNgDNhNRABTlsTc1sSn3pE7owK/8HMvQG8K3YffEWNG9IeDoDSFCgiWZHk3bczBZAB9QqTI3zF3sx/lSQ0rMAKBsSVDW1mJs6VN5hc5oS78LQNKPmiZGqcD2ZtQOvNWQvZ/bX5RCCco3x7kg792SAsX0TI7IS+YunreAB7xkpbs0fhAWJNzNKRkRu2IWOtL7ePedmGoiH4jrrjkh26rMCvfbM/G/w4J4dUhSXlU2EdnoT6QU0OWlSnCww/lbvkylpdd6j5kYH6TnVEzYbghOwcehcjtAoWECH9r4vF9prRVfYXypu/qbIljpCNmRsmraYDkX+0udTR9ILTKrZri4xVeDWbT0BpllQzChCd6KUrv526JZuYemlVxS/6+/mOLUP5RI6nUWi/oSlS8mQgwYx0a2Kfk1HGMIjrGO2EQkty7LiFMf9E1ynqLaD4Uz+xzahY3UwPP9DdqkMxZ3eFebdU+uxUd0wGqXFZRCXfWgEIJe5z43TXY3fSPXQN5K4YSU+5QRQ7pH+MXpk8gw/dKt4v7+eyMGqxlLtuid2uovYbQu+8lgda2ff2j0RRLu0b+VuoWkweUSxoNIHaXhcnsLs432eA2w8txYFI1+uUKK1ecv1bolkvkai2ip53KVmW97g5+fZTXgNEPR7vdLeViYulD4RZINvZmQLgZQvPbS+cwMJKgE7YnRQQTr9BUb+139PQY5w6PoRkpTUdoHSdfe9qaiTs3vy3uCHt4mR5ODZ5z25b2223wHVVbhdTXzTZj1GBm8b0q+PpSCpu/l2Iffdv40pb7ufk2ILGftvPjZVbwBNjAPVXLPDybCxtA2xpk4gby/DN9cBOBuEQMMiSnljQ7sf6QBaSJa/vgvy77VyiM8kJxKBjXOrUlGz+4Li8eUdmYT6W8Dcutj5JmMA=

  XEM THÊM: Phần mềm độc hại mới thay thế các ứng dụng trên Android bằng các ứng dụng giả trên 25 triệu thiết bị

  Bài viết đề xuất || Recommended
  Hệ thống mạng tại nhiều cơ quan chính phủ, ngân hàng, tổ chức tài chính tại Ukraine bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và nhiễm mã độc xóa dữ...
  Số liệu thống kê cho thấy xu hướng gia tăng sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị thúc đẩy...
  Nhiều công ty dầu mỏ ở châu Âu như Oiltanking (Đức), SEA-Invest (Bỉ) và Evos (Hà Lan) đang phải tạm ngưng hoạt động do bị tin tặc tấn công mạng.  1. Chi...