Blog securitybox.vn/blog  tổng hợp những case study về an ninh mạng, bảo mật, phân tích lỗ hổng, phân tích mã độc, các kỹ thuật Hacking. Bên cạnh đó, SecurityBox sẽ chia sẻ các case study liên quan tới an ninh mạng trong quá trình SecurityBox đi làm dịch vụ và tư vấn khách hàng.

Case 1: Phân tích mã độc WannaCry làm tê liệt hàng triệu máy tính doanh nghiệp đầu tháng 5/2017

Case 2: Phân tích mã độc X86 Disassembly

Case 3: Phân tích cấu trúc PE & COFF File

Case 4: Phòng chống sự cố mã độc và xử lý sự cố cho PC, Laptop

Case 5: Các kỹ thuật phân tích động

Case 6: Kỹ thuật phân tích tĩnh

Case 7: Kỹ thuật phân tích mã độc

Case 8: Dấu hiệu nhận biết mã độc và cách phòng tránh

Case 9: Phân tích sâu về lỗ hổng Metldown attack

Case 10: Kỹ thuật và chiến thuật giải mã mật khẩu