Lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hệ thống mạng nội bộ. Qua các lỗ hổng này, tin tặc có thể đi vào hệ thống để lấy cắp...
Dịch vụ bảo mật website và thiết bị quản trị nguy cơ an ninh cho website đều được SecurityBox phát triển nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho hệ thống website....
Đảm bảo an ninh mạng nội bộ là yêu cầu cấp thiết với mọi tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Nhận thấy nhu cầu này, SecurityBox đã phát triển Giải pháp...
Bên cạnh tính năng rà quét lỗ hổng và bảo mật hệ thống, giải pháp quản trị nguy cơ an ninh mạng SecurityBox 4Network còn tích hợp tính năng sao lưu dữ liệu...
Thư viện lỗ hổng là nơi tổng hợp tất cả các lỗ hổng mà thiết bị rà quét có thể phát hiện ra được. Thư viện lỗ hổng của thiết bị càng lớn thì...
Trong quá trình rà quét, việc thiết bị rà quét trả về kết quả sai (false positive) là điều khó tránh khỏi. Đó có thể là những lỗ hổng đã có biện pháp...
Báo cáo về tình hình an ninh hệ thống là cơ sở để doanh nghiệp tự đánh giá hiện trạng và đưa ra phương hướng xử lý phù hợp. Với thiết bị quản trị...
Khi hệ thống mạng tồn tại lỗ hổng, việc xử lý tức thời là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng đưa ra biện pháp...
Trong hoạt động bảo mật mạng nội bộ, việc cập nhật tức thời mọi nguy cơ an ninh là vô cùng quan trọng. Nếu doanh nghiệp không phát hiện kịp thời, tin...