SecurityBox miễn phí 2 tuần sử dụng thiết bị quản trị an ninh mạng để giúp doanh nghiệp có thể bảo vệ hệ thống website, network của mình

 
 
 
thiet-bi-securitybox
Hình ảnh thiết bị SecurityBox

SecurityBox là giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • SecurityBox 4Website: Giám sát an ninh hệ thống website, tự động rà quét phát hiện các lỗ hổng bảo mật và đưa ra giải pháp khắc phục giúp doanh nghiệp bảo vệ hệ thống website một cách chủ động.
  • SecurityBox 4Network: Giám sát an ninh hệ thống mạng nội bộ (network), tự động rà quét để phát hiện ra các lỗ hổng an ninh và đưa ra giải pháp khắc phục. Qua đó doanh nghiệp có thể chủ động bảo vệ môi trường làm việc của mình.

 


[ninja_form id=3]