SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ AN NINH CỦA HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ

Đánh giá an ninh mạng nội bộ là một trong các dịch vụ mà SecurityBox cung cấp ở bước 1 trong giải pháp 3 bước đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, các kĩ sư của SecurityBox sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng, các điểm yếu an ninh để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và những tư vấn phù hợp cho khách hàng.
Đánh giá an ninh website giúp bạn:
Rà quét mọi lỗ hổng và các yếu điểm của hệ thống
Đánh giá hoạt động của các cơ chế giám sát và các cơ chế chống mã độc
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ hệ thống mạng nội bộ hiện có như: Anti-Virus, Firewall, IPS, IDS…
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục

Đăng kí sử dụng dịch vụ

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây

Tham khảo những dịch vụ khác

Dịch vụ đánh giá an ninh
website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website

Dịch vụ đào tạo & tư vấn
an ninh mạng

Đào tạo nhận thức & kĩ năng, tư vấn an ninh mạng cho cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ ứng cứu sự cố
an ninh mạng

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h