SecurityBox

Dịch vụ ứng cứu sự cố an ninh mạng || Cyber security incident response service

HỖ TRỢ KHẮC PHỤC SỰ CỐ AN NINH MẠNG CHO DOANH NGHIỆP TRONG 24-36H || SUPPORT TO OVERCOME CYBER SECURITY ACCIDENT FOR ENTERPRISES IN 24-36H
Ứng cứu sự cố là bước cuối cùng trong giải pháp 3 bước của SecurityBox để đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. || Troubleshooting is the last step in the three-step solution of SecurityBox to ensure enterprise’s security.
Trên thực tế, không có hệ thống nào đảm bảo an ninh tuyệt đối và luôn xuất hiện các lỗ hổng để hacker khai thác. Trong trường hợp hệ thống bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh mạng, các chuyên gia trong đội ứng cứu sự cố của SecurityBox sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng, tham gia hỗ trợ hoặc trực tiếp ứng cứu sự cố trong vòng 24-36h để đưa hệ thống của cơ quan, doanh nghiệp hoạt động bình thường. || In fact, no system guarantees absolute security and there are always vulnerabilities for hackers to exploit. In case of a system attacked or there’s a cyber security problem, SecurityBox’s security team will work directly with the customer, assist or directly respond to the problem within 24 to 36 hours to bring the system of agencies and enterprises operating normally.
Chúng tôi cam kết: || Our commitment:
Hỗ trợ ngay lập tức khi được yêu cầu trong vòng 24h với thái độ chuyên nghiệp. || Support immediately when requested in 24 hours with professional attitude.
Hạn chế tác động xấu và phục hồi hoạt động của hệ thống trong vòng 24h-36h. || Limit bad impact and restore system operation within 24h-36h.
Tham gia hỗ trợ hoặc trực tiếp ứng cứu sự cố theo yêu cầu của khách hàng. || Assist or directly respond to problems as requested by customers.
Đưa ra báo cáo an ninh toàn diện, các khuyến nghị và bài học kinh nghiệm. || Offer comprehensive security report, recommendations.
Đăng kí sử dụng dịch vụ || Contact us for using service

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây || Please provide the below information

Tham khảo những dịch vụ khác || Related services

Dịch vụ đào tạo & tư vấn an ninh mạng || Cyber security training and consulting service

Đào tạo nhận thức & kĩ năng, tư vấn an ninh mạng cho cá nhân và doanh nghiệp || Consult to resolve the security problems and train cyber security awareness on demands
Dịch vụ đánh giá an ninh website || Cyber security assessment service for Website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the website system
Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ || Cyber security assessment service for Network

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ || Provide a comprehensive view of the cyber security issues of intranet systems