SecurityBox

Dịch vụ đào tạo & tư vấn an ninh mạng

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC & KĨ NĂNG, TƯ VẤN AN NINH MẠNG CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Đào tạo nhận thức an ninh mạng đang trở thành một yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức khi mà các nguy cơ an ninh ngày càng lớn, hình thức và phương pháp tấn công ngày càng đa dạng. Việc tăng cường đào tạo các kiến thức và kĩ năng an ninh mạng cho đội ngũ nhân viên và cán bộ kĩ thuật là một thành phần quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp.
Chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo an ninh mạng gồm 3 cấp độ:
Cấp độ 1: Đào tạo nhận thức an ninh mạng.
Phù hợp cho những người mới bắt đầu, chưa có hiểu biết cơ bản về an ninh mạng.
Cấp độ 2: Đào tạo kiến thức an ninh mạng cơ bản
Dành cho: Quản trị mạng, quản trị website, Quản lí về CNTT…
Cấp độ 3: Đào tạo kiến thức an ninh mạng nâng cao
Dành cho cá nhân muốn tham gia học tập và chọn Security là một nghề nghiệp.

Đăng kí sử dụng dịch vụ

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây

Tham khảo những dịch vụ khác

Dịch vụ đánh giá an ninh
ứng dụng

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng nền tảng Windows, Android, iOS

Dịch vụ đánh giá an ninh
website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website

Dịch vụ đánh giá an ninh
mạng nội bộ

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ