SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh website

CUNG CẤP GÓC NHÌN TOÀN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG CỦA HỆ THỐNG WEBSITE

Dựa trên Quy trình tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá an ninh mạng, chúng tôi thiết kế quy trình và phương pháp đánh giá an ninh Website chuyên biệt cho từng lĩnh vực như: Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Hành chính công… nhằm cung cấp cho khách hàng góc nhìn toàn diện về vấn đề an ninh của hệ thống website, đồng thời tư vấn cho khách hàng giải pháp khắc phục và đảm bảo an ninh phù hợp nhất.
Đánh giá an ninh website giúp cơ quan, doanh nghiệp:
Rà quét mọi lỗ hổng của Website
Phát hiện mọi yếu điểm của Website
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ website hiện có như: Firewall, IPS, IDS…
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục

Đăng kí sử dụng dịch vụ

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây

Tham khảo những dịch vụ khác

Dịch vụ đánh giá an ninh
ứng dụng

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng nền tảng Windows, Android, iOS

Dịch vụ đánh giá an ninh
mạng nội bộ

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ

Dịch vụ ứng cứu sự cố
an ninh mạng

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h