SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh website || Cyber security assessment service for Website

CUNG CẤP GÓC NHÌN TOÀN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG CỦA HỆ THỐNG WEBSITE || PROVIDE A COMPREHENSIVE VISION OF WEBSITE SECURITY ISSUES
Dựa trên Quy trình tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá an ninh mạng, chúng tôi thiết kế quy trình và phương pháp đánh giá an ninh Website chuyên biệt cho từng lĩnh vực như: Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Hành chính công… nhằm cung cấp cho khách hàng góc nhìn toàn diện về vấn đề an ninh của hệ thống website, đồng thời tư vấn cho khách hàng giải pháp khắc phục và đảm bảo an ninh phù hợp nhất. || Based on the International Standards for Cyber Security Assessment, we design specialized security procedures and assessment methods for specific websites such as Finance, Banking, E-Commerce… This provides customers a comprehensive view on the security of the website system, and advises customers on the best solution to overcome.
Đánh giá an ninh website giúp cơ quan, doanh nghiệp: || Cyber security assessment for Website helps:
Rà quét mọi lỗ hổng của Website. || Scan all website vulnerabilities.
Phát hiện mọi yếu điểm của Website. || Detect all website security weakness.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập. || Evaluate the safety of access mechanisms.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ website hiện có như: Firewall, IPS, IDS… || Evaluate the safety of existing website protection mechanisms such as: Firewall, IPS, IDS …
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục. || Evaluate risks by risk level and advise on remedies.
Đăng kí sử dụng dịch vụ || Contact us for using service

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây || Please provide the below information

Tham khảo những dịch vụ khác || Related services

Dịch vụ đánh giá an ninh ứng dụng || Cyber security assessment service for Application

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng nền tảng Windows, Android, iOS || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the applications
Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ || Cyber security assessment service for Network

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ || Provides a comprehensive view of the cyber security issues of intranet systems
Dịch vụ ứng cứu sự cố an ninh mạng || Cyber security incident response service

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h || Support to overcome cyber security accident for enterprises in 24-36h