SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh ứng dụng

ĐẢM BẢO AN NINH CHO CÁC ỨNG DỤNG NỀN TẢNG WINDOWS, ANDROID, IOS

Đánh giá an ninh ứng dụng là một trong các dịch vụ mà SecurityBox cung cấp ở bước 1 trong giải pháp 3 bước đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, các kĩ sư của SecurityBox sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ ứng dụng, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và tư vấn giải pháp đảm bảo an ninh phù hợp nhất.
Đánh giá an ninh ứng dụng giúp bạn:
Rà quét mọi lỗ hổng của ứng dụng.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập.
Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thông tin cá nhân người dùng.
Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thanh toán.
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục.

Đăng kí sử dụng dịch vụ

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây

Tham khảo những dịch vụ khác

Dịch vụ đánh giá an ninh
website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website

Dịch vụ đánh giá an ninh
mạng nội bộ

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ

Dịch vụ ứng cứu sự cố
an ninh mạng

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h