SecurityBox

Dịch vụ đánh giá an ninh ứng dụng || Cyber security assessment service for Application

ĐẢM BẢO AN NINH CHO CÁC ỨNG DỤNG NỀN TẢNG WINDOWS, ANDROID, IOS || CYBER SECURITY FOR WINDOWS, ANDROID, IOS APPLICATION
Đánh giá an ninh ứng dụng là một trong các dịch vụ mà SecurityBox cung cấp ở bước 1 trong giải pháp 3 bước đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, các kĩ sư của SecurityBox sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ ứng dụng, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và tư vấn giải pháp đảm bảo an ninh phù hợp nhất. || Cyber security assessment for application is one of the services that SecurityBox provides in first step of the three-step solution to secure Enterprise’s applications. When customers use this service, SecurityBox’s engineers will use the tools and softwares to scan vulnerabilities on the application, then penetrate on the vulnerabilities to issue the most accurate assessment report about the current security state and after that advise on the most appropriate security solution.
Đánh giá an ninh ứng dụng giúp bạn: || Cyber security assessment for application helps:
Rà quét mọi lỗ hổng của ứng dụng. || Scan for all application vulnerabilities.
Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập. || Evaluate the security of access mechanisms.
Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thông tin cá nhân người dùng. || Evaluate the security of the functions related to the user’s personal information.
Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thanh toán. || Evaluate the safety of payment-related functions.
Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục. || Evaluate risks by risk level and advise on remedies.
Đăng kí sử dụng dịch vụ || Contact us for using service

Quý khách vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây || Please provide the below information

Tham khảo những dịch vụ khác || Related services

Dịch vụ đánh giá an ninh website || Cyber security assessment service for Website

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống website || Provide a comprehensive view of cyber security issues of the website system
Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ || Cyber security assessment service for Network

Cung cấp góc nhìn toàn diện các vấn đề an ninh mạng của hệ thống mạng nội bộ || Provide a comprehensive view of the cyber security issues of intranet systems
Dịch vụ ứng cứu sự cố an ninh mạng || Cyber security incident response service

Hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng cho doanh nghiệp trong 24-36h || Support to overcome cyber security accident for enterprises in 24-36h