SecurityBox 4Website || SecurityBox 4Website

SecurityBox 4Website là công nghệ rà quét mọi lỗ hổng của website, cảnh báo tức thời các rủi ro và đề xuất quy trình khắc phục thông minh nhằm đảm bảo tối đa năng lực an ninh của hệ thống Website. || SecurityBox 4Website là công nghệ rà quét mọi lỗ hổng của website, cảnh báo tức thời các rủi ro và đề xuất quy trình khắc phục thông minh nhằm đảm bảo tối đa năng lực an ninh của hệ thống Website.

Cách thức triển khai sản phẩm SecurityBox 4Website || Cách thức triển khai sản phẩm SecurityBox 4Website
SecurityBox 4Website được triển khai dưới dạng thiết bị và phần mềm như sau:
Năng lực rà quét và phát hiện nguy cơ an ninh của SecurityBox 4Website:
Một số hình ảnh giao diện
Hình ảnh quản trị theo tổ chức
Hiện trạng An ninh của toàn bộ các Website
Tiến trình Khắc Phục lỗ hổng/điểm yếu
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants