01 | Đánh giá an ninh mạng
SecurityBox thiết kế 3 dịch vụ đánh giá an ninh mạng

Đánh giá an ninh mạng nội bộ

Đánh giá an ninh website

Đánh giá an ninh ứng dụng

Kết quả đánh giá sẽ giúp quản trị viên kiểm soát các lỗ hổng đang tồn tại đồng thời có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.

02 | Ứng cứu và xử lý sự cố
SecurityBox ứng cứu và xử lý sự cố
Hỗ trợ ngay lập tức khi có yêu cầu.
Hạn chế tác động xấu và phục hồi hoạt động của hệ thống trong vòng 24h-36h.
Tham gia hỗ trợ hoặc trực tiếp ứng cứu sự cố theo yêu cầu của khách hàng.
Đưa ra báo cáo an ninh toàn diện, các khuyến nghị và bài học kinh nghiệm.
03 | Đào tạo an ninh mạng
SecurityBox thiết kế chương trình đào tạo an ninh mạng gồm 3 cấp độ
Đào tạo nhận thức an ninh mạng
Dành cho cho những người mới bắt đầu, chưa có hiểu biết cơ bản về an ninh mạng.
Đào tạo kiến thức an ninh mạng cơ bản
Dành cho Quản trị mạng, quản trị website, Quản lí về CNTT
Đào tạo kiến thức 
an ninh mạng nâng cao
Dành cho cá nhân muốn tìm hiểu, và làm việc như một chuyên viên an ninh mạng.
Khách hàng hiện tại của SecurityBox
Liên hệ với chúng tôi
 để được tư vấn