Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ cho doanh nghiệp || Network security testing service for Enterprise
Bằng cách nghiên cứu và triển khai công nghệ tiên tiến, các chuyên gia an ninh mạng của SecurityBox đã tạo nên dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ nhằm giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến bảo mật của doanh nghiệp. || By researching and implementing advanced technology, SecurityBox's cybersecurity experts have created a network cybersecurity assessment service to thoroughly solve the security-related problems of enterprises.
3 lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ || 3 benefits when enterprises use the service

Dịch vụ đánh giá an ninh mạng nội bộ của SecurityBox mang đến cho doanh nghiệp ba lợi ích nổi bật. || SecurityBox's Network security testing service offers enterprises three outstanding benefits.

Bảo vệ dài hạn Long-term protection
Hệ thống mạng của doanh nghiệp sẽ được SecurityBox bảo vệ trong một thời gian dài (từ 6 tháng - 1 năm trở lên), thay vì chỉ trong một vài tháng ngắn hạn như pentest. SThe enterprises’ networks will be protected by SecurityBox for a long time (from 6 months to 1 year or more), instead of just a few months like pentest.
An toàn tối đa Maximum safety
Các lỗ hổng đang tồn tại trên hệ thống mạng sẽ được SecurityBox rà quét, phát hiện và hướng dẫn cách xử lý nhằm ngăn chặn tin tặc tấn công vào hệ thống. Vulnerabilities in the network will be detected by SecurityBox. After that, SecurityBox will guide on how to prevent hackers from attacking the network.
Tiết kiệm chi phí Cost reducti
Doanh nghiệp có thể thanh toán theo tháng/ theo quý thay vì phải trả toàn bộ chi phí cùng một lúc. Điều này giúp tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp. Enterprises can pay monthly/ quarterly instead of paying the entire cost at once. This helps optimize the cash flow of the enterprises.
Quy trình khép kín || Comprehensive process
Liên tục giám sát mạng nội bộ || Monitor continuously the networks
SecurityBox giám sát mạng nội bộ 24/7 nhằm phát hiện tức thời các lỗ hổng và đảm bảo mạng nội bộ luôn ở trạng thái an toàn. || SecurityBox monitors the networks 24/7 to instantly detect vulnerabilities and ensure that the networks are always in a safe state.
Gửi báo cáo định kỳ || Send periodic reports
Hàng tuần và hàng tháng, SecurityBox sẽ tổng hợp mọi thông tin để doanh nghiệp có thể nắm được hiện trạng an ninh mạng nội bộ của mình. || Weekly and monthly, SecurityBox will aggregate all information so that businesses can understand the current state of their network security.
Cảnh báo tức thời || Instant alerts
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu an ninh bất thường, SecurityBox sẽ gửi cảnh báo để quản trị viên có thể xử lý và khắc phục kịp thời. || As soon as noticing an unusual security sign, SecurityBox will alert so that the administrator can handle it and fix it in time.
Đề xuất phương án khắc phục || Proposing a solution
Các chuyên gia của SecurityBox sẽ đưa ra hướng dẫn khắc phục lỗ hổng để quản trị viên có thể xử lý triệt để các lỗ hổng và điểm yếu đang tồn tại. || SecurityBox experts will provide guidance on handling vulnerabilities so that administrators can thoroughly deal with discovered vulnerabilities and weaknesses.
Liên tục giám sát mạng nội bộ || Monitor continuously the networks
SecurityBox giám sát mạng nội bộ 24/7 nhằm phát hiện tức thời các lỗ hổng và đảm bảo mạng nội bộ luôn ở trạng thái an toàn. || SecurityBox monitors the networks 24/7 to instantly detect vulnerabilities and ensure that the networks are always in a safe state.
Cảnh báo tức thời || Instant alerts
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu an ninh bất thường, SecurityBox sẽ gửi cảnh báo để quản trị viên có thể xử lý và khắc phục kịp thời. || As soon as noticing an unusual security sign, SecurityBox will alert so that the administrator can handle it and fix it in time.
Gửi báo cáo định kỳ || Send periodic reports
Hàng tuần và hàng tháng, SecurityBox sẽ tổng hợp mọi thông tin để doanh nghiệp có thể nắm được hiện trạng an ninh mạng nội bộ của mình. || Weekly and monthly, SecurityBox will aggregate all information so that businesses can understand the current state of their network security.
Đề xuất phương án khắc phục || Proposing a solution
Bằng kinh nghiệm của mình, SecurityBox sẽ nghiên cứu và đưa ra phương án khắc phục phù hợp và hiệu quả nhất để xử lý vấn đề triệt để. || With its experience, SecurityBox will research and offer the most appropriate and effective solution to handle the problem thoroughly.
Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại || Application of advanced and modern technology

SecurityBox sử dụng thiết bị SecurityBox 4Website để rà quét và tìm ra các lỗ hổng cũng như các điểm yếu bảo mật đang tồn tại trên hệ thống website của doanh nghiệp. || SecurityBox uses SecurityBox 4Website device to scan and find vulnerabilities as well as security weaknesses that exist on enterprises' website systems.

Công nghệ do SecurityBox làm chủ và phát triển || Technology owned and developed by SecurityBox
Các chuyên gia của SecurityBox đã phát triển thành công SecurityBox 4Network - thiết bị cung cấp khả năng rà quét lỗ hổng toàn diện, giúp ngăn chặn triệt để các mối đe dọa an ninh. SecurityBox experts have successfully developed SecurityBox 4Network - a device that provides comprehensive vulnerability scanning, which helps to thoroughly prevent security threats.
Cơ sở dữ liệu lỗ hổng được cập nhật thường xuyên || Vulnerability database is updated regularly
Cơ sở dữ liệu lỗ hổng của thiết bị SecurityBox 4Network được cập nhật thường xuyên và liên tục để có thể phát hiện ra các mối đe dọa mới nhất trên môi trường mạng. SecurityBox 4Network's vulnerability database is regularly and continuously updated to detect the latest threats in the network.
Giảm thiểu các kết quả dương tính giả (false positive) || Reduce false positives
SecurityBox 4Network sẽ dần thích nghi với từng hệ thống, nhận biết và loại bỏ các lỗ hổng false positive, giúp quản trị viên có thể tập trung vào xử lý các nguy cơ thực sự. SecurityBox 4Network gradually adapts to each system, recognizing and eliminating false positives, helping administrators focus on dealing with real threats.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants