Dịch vụ đánh giá an ninh website cho doanh nghiệp || Web application security testing service for Enterprise
Dịch vụ đánh giá an ninh website được thực hiện bởi các chuyên gia an ninh mạng giàu kinh nghiệm kết hợp với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm tối đa hóa hiệu quả bảo mật cho mọi doanh nghiệp. || Implemented by experienced cybersecurity experts combined with the application of modern technologies to maximize security efficiency for every business.
3 điểm khác biệt của dịch vụ || 3 important characteristics of our service

Dịch vụ đánh giá an ninh website cho doanh nghiệp của SecurityBox sở hữu ba điểm khác biệt so với các dịch vụ an ninh trên thị trường hiện nay || SecurityBox's web application security testing service for Enterprise owns three important differences compared to other security services

Bảo vệ dài hạn Long-term protection
SecurityBox cam kết đồng hành lâu dài (từ 6 tháng - 1 năm trở lên) để bảo vệ hệ thống website của doanh nghiệp, thay vì chỉ trong 1-2 tháng như dịch vụ pentest. SecurityBox commits to a long-term companion (from 6 months to 1 year or more) to protect enterprises' website systems, instead of just 1 or 2 months like pentest service.
Hiệu quả tối ưu Optimal efficiency
SecurityBox phân loại và gắn thứ tự xử lý lỗ hổng theo mức độ nghiêm trọng, đề xuất lịch trình đánh giá tuần tự nhằm đảm bảo không có lỗ hổng nào bị bỏ sót. SecurityBox classifies and fixes vulnerabilities according to severity, recommending a sequential assessment schedule to ensure no vulnerabilities are missed
Chi phí hợp lý Affordability
SecurityBox hỗ trợ hình thức thanh toán theo tháng hoặc theo quý thay vì phải trả toàn bộ chi phí cùng một lúc. Điều này giúp tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp. SecurityBox supports monthly or quarterly payment instead of paying the entire cost at once. This helps optimize the cash flow of enterprises
Quy trình khép kín || Comprehensive process
Giám sát hệ thống website 24/7 || 24/7 monitoring
Bằng công nghệ hiện đại, SecurityBox sẽ giám sát website 24/7 nhằm phát hiện tức thời các mối đe dọa đang ẩn náu trong hệ thống mạng của doanh nghiệp. || With modern technology, SecurityBox will monitor websites 24/7 to immediately detect threats that are hiding in the system.
Gửi báo cáo định kỳ || Send periodic reports
SecurityBox sẽ gửi báo cáo hàng tuần và hàng tháng để doanh nghiệp có thể nắm bắt chi tiết về tình hình an ninh website của mình. || SecurityBox will send weekly and monthly reports so that enterprises can know details about the security situation of their websites.
Cảnh báo tức thời || Instant alerts
Khi phát hiện bất cứ điểm yếu hay lỗ hổng nghiêm trọng nào, SecurityBox sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo để quản trị viên kịp thời xử lý và khắc phục. || When a serious weakness or vulnerability is discovered, SecurityBox will immediately send an alert to the administrator for timely handling and remediatio
Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng || Strategically fix vulnerabilities
Các chuyên gia của SecurityBox sẽ đưa ra hướng dẫn khắc phục lỗ hổng để quản trị viên có thể xử lý triệt để các lỗ hổng và điểm yếu đang tồn tại. || SecurityBox experts will provide guidance on handling vulnerabilities so that administrators can thoroughly deal with discovered vulnerabilities and weaknesses.
Giám sát hệ thống website 24/7 || 24/7 monitoring
Bằng công nghệ hiện đại, SecurityBox sẽ giám sát website 24/7 nhằm phát hiện tức thời các mối đe dọa đang ẩn náu trong hệ thống mạng của doanh nghiệp. || With modern technology, SecurityBox will monitor websites 24/7 to immediately detect threats that are hiding in the system.
Cảnh báo tức thời || Instant alerts
Khi phát hiện bất cứ điểm yếu hay lỗ hổng nghiêm trọng nào, SecurityBox sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo để quản trị viên kịp thời xử lý và khắc phục. || When a serious weakness or vulnerability is discovered, SecurityBox will immediately send an alert to the administrator for timely handling and remediatio
Gửi báo cáo định kỳ || Send periodic reports
SecurityBox sẽ gửi báo cáo hàng tuần và hàng tháng để doanh nghiệp có thể nắm bắt chi tiết về tình hình an ninh website của mình. || SecurityBox will send weekly and monthly reports so that enterprises can know details about the security situation of their websites.
Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng || Strategically fix vulnerabilities
Các chuyên gia của SecurityBox sẽ đưa ra hướng dẫn khắc phục lỗ hổng để quản trị viên có thể xử lý triệt để các lỗ hổng và điểm yếu đang tồn tại. || SecurityBox experts will provide guidance on handling vulnerabilities so that administrators can thoroughly deal with discovered vulnerabilities and weaknesses.
Ứng dụng công nghệ chuyên biệt || Technology owned and developed by SecurityBox

SecurityBox sử dụng thiết bị SecurityBox 4Network để rà quét và tìm ra các lỗ hổng cũng như các điểm yếu bảo mật đang tồn tại trên hệ thống mạng nội bộ của doanh nghiệp. || SecurityBox uses the SecurityBox 4Network device to scan and find vulnerabilities as well as security weaknesses that exist on enterprises' network systems.

Công nghệ do SecurityBox làm chủ và phát triển || Technology owned and developed by SecurityBox
Các chuyên gia của SecurityBox đã phát triển thành công SecurityBox 4Website - thiết bị cung cấp khả năng rà quét lỗ hổng toàn diện, giúp phát hiện tối đa các nguy cơ an ninh của hệ thống. SecurityBox experts have successfully developed SecurityBox 4Website - a device that provides comprehensive vulnerability scanning, helping to detect as many website security threats as possible.
Cơ sở dữ liệu lỗ hổng được cập nhật thường xuyên || Vulnerability database is updated regularly
SecurityBox liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu lỗ hổng của thiết bị SecurityBox 4Website để có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa mới nhất trên môi trường mạng. SecurityBox 4Website’s database is kept up-to-date to detect and prevent the latest threats in time.
Giảm thiểu các kết quả dương tính giả (false positive) || Reduce false positives
SecurityBox 4Website sẽ dần thích nghi với từng hệ thống, nhận biết và loại bỏ các lỗ hổng false positive, giúp quản trị viên có thể tập trung vào xử lý các nguy cơ thực sự. SecurityBox 4Website gradually adapts to each system, recognizing and eliminating false positives, helping administrators focus on dealing with real threats.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn || Contact us for cybersecurity consultants