Mục lục bài viết

  Trong quá trình rà quét, việc thiết bị an ninh mạng trả về kết quả không chính xác là điều khó tránh khỏi. Đó có thể là những lỗ hổng đã có biện pháp phòng vệ hay những nguy cơ bảo mật nằm ngoài chính sách an ninh của doanh nghiệp. 

  Nhằm khắc phục điểm yếu này, SecurityBox đã tích hợp khả năng tự học hệ thống vào thiết bị để nhận diện và loại bỏ các kết quả sai, từ đó giúp quản trị viên có cái nhìn chính xác nhất về hiện trạng an ninh. Bên cạnh đó, thiết bị SecurityBox cho phép quản trị viên điều chỉnh, huấn luyện để có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ đó, việc cải thiện kết quả phản hồi cũng trở nên dễ dàng hơn.

  Để hiểu hơn về tính năng này, hãy tiếp tục theo dõi video bên dưới.

  Qua bài viết trên; hy vọng doanh nghiệp đã hiểu rõ tính năng tự học và thích nghi với hệ thống mạng của SecurityBox. Hãy đăng ký ngay bên dưới để nhận gói trải nghiệm SecurityBox miễn phí trong 2 tuần cho doanh nghiệp của bạn!

  Bài viết đề xuất
  Bài viết sẽ cung cấp tài liệu về hệ sinh thái các sản phẩm an ninh mạng do SecurityBox tự biên soạn. 1. Vì sao doanh nghiệp nên biết về các sản phẩm an...
  Tài liệu | 05/03/2021
  Bài viết sẽ cung cấp tài liệu về các kỹ thuật tấn công mạng do SecurityBox tự biên soạn. 1. Vì sao doanh nghiệp cần tìm hiểu về các kỹ thuật tấn công...
  Tài liệu | 03/03/2021
  Bài viết sẽ cung cấp tài liệu về đánh giá an ninh mạng do SecurityBox tự biên soạn. 1. Tại sao doanh nghiệp cần đánh giá an ninh mạng? Trong kỷ nguyên công...
  Tài liệu | 02/03/2021