Mục lục bài viết

  Lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hệ thống mạng nội bộ. Qua các lỗ hổng này, tin tặc có thể đi vào hệ thống để lấy cắp thông tin và chiếm quyền điều khiển. Để có thể phát hiện ra các nguy cơ đang đe dọa, cơ sở dữ liệu của thiết bị rà quét phải được cập nhật thường xuyên các lỗ hổng mới. Dưới đây là bản cập nhật cơ sở dữ liệu lỗ hổng mới cho thiết bị SecurityBox 4Network vào ngày 01/02/2021.

  Phiên bản cơ sở dữ liệu lỗ hổng

  DB.E5396C60950826A7 (25/01/2021)

  Chi tiết bản cập nhật cơ sở dữ liệu lỗ hổng

  Cập nhật 1 plugin Databases

  Cập nhật 20 plugin Debian Local Security Checks

  Cập nhật 1 plugin Denial of Service

  Cập nhật 23 plugin Fedora Local Security Check

  Cập nhật 10 plugin Terramaster

  Cập nhật 57 plugin Huawei EulerOS Local Security Checks

  Cập nhật 1 plugin Mac OS X Local Security Checks

  Cập nhật 2 plugin Policy

  Cập nhật 19 plugin Ubuntu Local Security Checks

  Cập nhật 21 plugin Web application abuses

  Cập nhật 2 plugin Windows

  Cập nhật 22 plugin Windows : Microsoft Bulletins

  Sản phẩm SecurityBox 4Network
  Sản phẩm SecurityBox 4Network

  Trong đó có các lỗ hổng đặc biệt nguy hiểm sau:

  Lỗ hổng Terramaster TOS < 4.2.07 Multiple Vulnerabilities có khả năng xâm nhập từ xaa. Securitybox đã viết tích hợp thành công mã kiểm tử xâm nhập tự động trên thiết bị. Quý doanh nghiệp nào đang sử dụng hệ điều hành TerraMaster (TOS) cho thiết bị lưu trữ NAS xin vui lòng quét và cập nhật phên bản mới nhất.

  Lỗ hổng CVE-2021 mới nhất trên Microsoft Windows và Microsoft Office

  Lỗ hổng trên hệ điều hành Huawei EulerOS

  Lỗ hổng trên hệ điều hành Fedora, Debian, Ubuntu

  Lỗ hổng trên phần mềm Google Chrome, Firefox

  Giải pháp quản trị an ninh mạng của SecurityBox

  Giải pháp quản trị nguy cơ an ninh mạng SecurityBox được phát triển và hoàn thiện nhằm giải quyết mọi khó khăn trong vấn đề bảo vệ an ninh cho hệ thống mạng của doanh nghiệp.

  SecurityBox đóng vai trò là một người giám sát để đảm bảo trạng thái an toàn 24/7 cho hệ thống mạng. SecurityBox vẽ ra bức tranh tổng thể về tình trạng an ninh mạng; giúp doanh nghiệp có được cái nhìn trực quan về điểm mạnh, điểm yếu, lỗ hổng và cả các nguy cơ bảo mật tồn tại trong mạng lưới đó. Ngoài ra, SecurityBox còn đề xuất các giải pháp giúp khắc phục các lỗ hổng hiện có để nâng cao tính bảo mật cho toàn hệ thống.

  Tìm hiểu thêm về giải pháp quản trị an ninh mạng của SecurityBox tại đây!

  Tham gia group Cộng đồng an ninh mạng SecurityBox để tìm hiểu thêm về an ninh mạng và nhận vé mời tham dự miễn phí các buổi webinar cửa SecurityBox.

  Để được tư vấn về an ninh mạng, doanh nghiệp vui lòng để lại thông tin tại form bên dưới:

  Bài viết đề xuất
  Bài viết sẽ cung cấp tài liệu về các kỹ thuật tấn công mạng do SecurityBox tự biên soạn. 1. Vì sao doanh nghiệp cần tìm hiểu về các kỹ thuật tấn công...
  Tài liệu | 03/03/2021
  Bài viết sẽ cung cấp tài liệu về đánh giá an ninh mạng do SecurityBox tự biên soạn. 1. Tại sao doanh nghiệp cần đánh giá an ninh mạng? Trong kỷ nguyên công...
  Tài liệu | 02/03/2021
  Lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hệ thống mạng nội bộ. Qua các lỗ hổng này, tin tặc có thể đi vào hệ thống để lấy cắp...