Lỗ hổng bảo mật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên hệ thống mạng nội bộ. Qua các lỗ hổng này, tin tặc có thể đi vào hệ thống để lấy cắp...
Bảo vệ an ninh website là yêu cầu cấp thiết với mọi doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, làm thế nào để website luôn được an toàn? Giải pháp nào có thể giúp...
Trong quá trình rà quét, việc thiết bị rà quét trả về kết quả sai (false positive) là điều khó tránh khỏi. Đó có thể là những lỗ hổng đã có biện pháp...
Trong thời đại công nghệ số hiện nay, an ninh mạng trở thành vấn đề cấp thiết với mọi doanh nghiệp. Nếu không chú trọng bảo vệ hệ thống mạng, doanh...
Khi website phát hiện lỗ hổng, việc xử lý tức thời là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng đưa ra cách khắc phục lỗ...
Bên cạnh tính năng rà quét lỗ hổng và bảo mật hệ thống, giải pháp quản trị nguy cơ an ninh mạng SecurityBox 4Website còn tích hợp tính năng sao lưu dữ liệu...
Thư viện lỗ hổng là nơi tổng hợp tất cả các lỗ hổng mà thiết bị rà quét có thể phát hiện ra được. Thư viện lỗ hổng của thiết bị càng lớn thì...
Trong hoạt động bảo mật website, việc cập nhật tức thời mọi nguy cơ an ninh là vô cùng quan trọng. Nếu doanh nghiệp không phát hiện kịp thời, tin tặc có...
Khi rà quét một mục tiêu bất kỳ, doanh nghiệp luôn mong muốn nhận được kết quả chi tiết nhất. Cụ thể, mục tiêu đang ở trạng thái an toàn hay nguy hiểm?...