Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? || Frequently Asked Questions About SecurityBox

Dưới đây là giải đáp cho các thắc mắc thường gặp về vấn đề an ninh mạng doanh nghiệp || Here are answers to the most frequently asked questions about cybersecurity issues for enterprises

 • Quy mô doanh nghiệp của tôi nhỏ thì có phù hợp sử dụng giải pháp SecurityBox không? || My enterprise has only a small-sized operation. Is it suit using SecurityBox’s solution?

 • Giải pháp SecurityBox khác sản phẩm Antivirus, Firewall… ở điểm nào? || What distinguishes SecurityBox’s solution and other cyber products such as AntiVirus, firewall,...?

 • Giải pháp SecurityBox có điểm gì nổi bật, khác biệt? || What differentiates SecurityBox’s solution from others?

 • Giải pháp SecurityBox nằm ở đâu trong hệ sinh thái an ninh mạng? || What is the position of SecurityBox’s Solution in the cybersecurity ecosystem?

 • Với SecurityBox, doanh nghiệp có thể nắm bắt được hết tình hình an ninh mạng của doanh nghiệp không? || Can enterprises capture the entire picture of cybersecurity with SecurityBox’s Solution?

 • Thiết bị SecurityBox có thể rà quét toàn bộ lỗ hổng hay không? Khắc phục những lỗ hổng đó có lâu không? Doanh nghiệp có được đào tạo để tự khắc phục những lỗ hổng đó không? || Can SecurityBox’s Device detect all kinds of breaches? Does it take long to fix those scanned breaches? Are enterprises trained to be able to fix those breaches on their own?

 • Nếu như xuất hiện một lỗ hổng mới, quản trị viên có được cảnh báo ngay không? || In case a new breach occurs, will the administrators be alerted immediately?

 • Lắp đặt thiết bị SecurityBox có phức tạp không? Máy chủ có cần cấu hình cao không? || Is it complicated to install SecurityBox’s Device? Does it need a powerful server?

 • Thiết bị SecurityBox có thể giám sát an ninh mạng hiệu quả cho những hệ thống mạng lớn và rất lớn không? || Can SecurityBox be sufficient and effective for large or extra-large cyber-systems?

 • SecurityBox có cung cấp dịch vụ lấy lại facebook/email/instagram... không? || Does SecurityBox provide Facebook/ email/ Instagram recovery service...?

 • SecurityBox có cung cấp dịch vụ xử lý mã độc và virus không? || Does SecurityBox provide services to handle malware and viruses?

 • Doanh nghiệp của tôi có cần thêm nhân sự phụ trách bảo mật khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của SecurityBox không? || Does my business need additional security personnel when using SecurityBox products/services?

 • SecurityBox có thể đối phó với tất cả loại tấn công an ninh mạng không? || Can SecurityBox handle all kinds of cyber-attacks?

 • SecurityBox có khác biệt gì so với các sản phẩm của nước ngoài? || What sets SecurityBox apart from foreign products?